SIDEWALK

SIDEWALK er flåddet, der vil over i den anden side / trækker kontra mod strømmen...

SIDEWALK?

For mange år siden fik jeg ideen til SIDEWALK, da en af mine fiskevenner ikke havde kondition til at gå og kastefiske en hel dag i en norsk elv.SIDEWALK – Den trækker kontra

Bestemt position i strømvand
Det kan ofte være et ønske at få endegrejet trukket ud til en bestemt position i strømvand, eventuelt holde den der, trække lidt opstrøms, eller fire den lidt nedstrøms,eller fiske ved modsatte bred. Det kan man nu ved hjælp af SIDEWALK, der er i stand til at trække kontra ved strømmens påvirkning og egen træk i linen

Anvendes også ved letfiskeri
SIDEWALK anvendes også ved letfiskeri fra båd, evt. ved geddefiskeri, hvor man trækker agn fra båden og ind mod bredden uden at bringe båden forstyrrende langt ind.

Fiskeudstyr
Ved fiskeri med SIDEWALK bruger jeg en lang stang for nemmere at kunne styre flåddet derhen, hvor jeg ønsker. Her bruger jeg multihjul og nylon liner. Multihjul fordi det er nemt at arbejde med, når der langsomt skal gives line, når SIDEWALK er på vej mod modsatte bred.
Der er mange gode multihjul på markedet, og selvom de ikke er særlig meget anvendt til åfiskeri er de det bedste for denne form for fiskeri. Se igen, hvad forhandleren har og brug deres ekspertise.

Vejledning til brug af SIDEWALK

*SIDEWALK er varemærkeregistreret og patentanmeldt.

Stolt designet af Seekings